POKRZYWDZONY

1. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  – podstawowe informacje dla osób pokrzywdzonych oraz wzory przydatnych dokumentów

2. Informacje o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego i świadka

3. Wykaz instytucji, organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

4. Broszury informacyjne: