Strona główna

2017-12-07 08:55

Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim oskarżyła trzy osoby, w tym dwóch mężczyzn o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad 44 letnim  mężczyzną.  

12 lutego 2017r pracownicy jednej ze stacji benzynowej w Starogardzie Gdańskim, wezwali pogotowie ratunkowe zaniepokojeni złym stanem zdrowia klienta.

44 letni mężczyzna został odwieziony do szpitala, gdzie przeprowadzono zabieg operacyjny. W jego toku  usunięto kilkanaście  ciał obcych  w postaci  śrutu  ołowianego.

Ustalono, że pokrzywdzony był osobą bezdomną. Przez okres dwóch miesięcy,  w zamian za  drobne prace domowe oraz pomoc w remoncie, zamieszkiwał u Mateusza Ch. Tego typu prace wykonywał również dla Artura. M. W tym okresie obaj mężczyźni znęcali się nad pokrzywdzonym bijąc go, raniąc ostrymi przedmiotami oraz strzelając do niego z wiatrówki. Również grozili  mu pobiciem  oraz  pozbawieniem  życia.  W nocy  z 11 na 12 lutego 2016r na zmianę strzelali do niego z wiatrówki, oddając  kilkanaście strzałów.

Biegły  stwierdził u pokrzywdzonego 18 ran obu rąk i nóg powstałych w wyniku postrzałów ze śrutowej broni pneumatycznej. Nadto rany cięte i tłuczone zlokalizowane w obrębie całego ciała. Obrażeń tych pokrzywdzony doznał w różnym czasie, od kilku do kilkunastu godzin przed oględzinami ciała,  do kilku,  kilkunastu dni,  a  nawet kilku  tygodni.

Pokrzywdzony z uwagi na swoją bezdomność pozostawał w stosunku zależności od sprawców.

Mateusz Ch. oraz Artur M. zostali zatrzymani w dniach  12 i 13 lutego 2017r. Zarzucono im fizyczne i psychiczne znęcanie się nad pokrzywdzonym ze szczególnym okrucieństwem, to jest  popełnienie przestępstwa z art. 207 § 2 k.k. w zb. z art.  157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Obaj mężczyźni nie przyznali  się do jego popełnienia.

Przestępstwo to zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na to, że Artur M. był w przeszłości karany, zarzucono mu popełnienie przestępstwa w warunkach powrotu do przestępstwa. W związku z tym grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Mateuszowi Ch. zarzucono również posiadanie znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych w postaci marihuany, amfetaminy oraz mefedronu, to jest popełnienie przestępstwa z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Środki te ujawniono w trakcie przeszukania jego mieszkania. To przestępstwo zagrożone jest  karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.Mateusz Ch. przyznał się do jego popełnienia.

Obaj mężczyźni, na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani   przez Sąd. 

Kolejną osobą objętą aktem oskarżenia jest  50-letnia kobieta. Zarzucono jej  popełnienie przestępstwa z art. 65 § 1 kks, to jest posiadanie wyrobów tytoniowych oraz tytoniu do palenia  bez polskich znaków akcyzy. Ich  wartość akcyzowa  wynosiła 19 373 złotych.  W takiej też kwocie  naraziła  na uszczuplenie  podatek  akcyzowy.

Przestępstwo  to   zagrożone  jest  karą  grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

W toku postępowania kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa. Prokurator zastosował wobec niej dozór Policji oraz zakaz opuszczania miejsca pobytu.    

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone