Strona główna

2018-02-08 13:21

Prokuratura Okręgowa w  Gdańsku nadzoruje  śledztwo w sprawie usiłowania doprowadzenia oraz doprowadzenia szeregu przedsiębiorców do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez oferowanie im odpłatnego wpisu do prywatnych rejestrów działalności gospodarczej wprowadzając w błąd, że chodzi Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej oraz, że stanowi to działanie organów państwowych.

Do przeprowadzenia śledztwa Prokuratura Okręgowa w Gdańsku została wyznaczona  w kwietniu 2017 roku decyzją  Zastępcy Prokuratora Generalnego. 

Zostało wszczęte 19 maja 2017 roku i jest  śledztwem  o zasięgu  ogólnopolskim.  

Do sprawy łączone są  postępowania prowadzone w prokuraturach rejonowych, okręgowych oraz regionalnych zarejestrowane na terenie całego. Do chwili obecnej dołączono pond 700 spraw, w tym sprawy, w których 5 osobom przedstawione  zostały zarzuty doprowadzenia, bądź usiłowania doprowadzenia  pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, to jest popełnienie  czynów z art. 286 § 1 k.k. oraz 13 § 1 k.k. w zw. z art.  286 § 1 k.k.

Ujawniono ponad 17 tysięcy osób pokrzywdzonych. Trwają czynności procesowe z ich udziałem. Czynności te realizowane  są w ramach pomocy prawnej przez jednostki Policji na terenie kraju.

Ujawniono 258 rachunków bankowych, na które osoby pokrzywdzone wpłacały środki pieniężne.  

W sprawie realizowane są czynności zmierzającego do ustalenia kolejnych osób, które sporządzały pisma wzywające przedsiębiorców do uiszczenia opłaty oraz ustalenia powiązań pomiędzy tymi osobami.  

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali tego typu ofertę proszeni są  o powiadomienie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W korespondencji należy powołać się na sygnaturę  sprawy : PO I Ds. 49.2017  

Decyzją  Zastępcy Prokuratora  Generalnego z grudnia 2017 Prokuratura Okręgowa w Gdańsku została  również wyznaczona do  przeprowadzenia śledztwa  w sprawie  oferowania   szeregu podmiotom   odpłatnego wpisu  do prywatnego rejestru  utworzonego na wzór  Krajowego Rejestry  Sądowego.    

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte  25 stycznia  2018r i jest również śledztwem o zasięgu  ogólnopolskim.

Przedstawiciele podmiotów, do których została skierowana tego typu oferta proszeni są o powiadomienie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W korespondencji należy powołać się na sygnaturę  sprawy:  PO II Ds. 14.2018   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone