Strona główna

2018-02-21 14:49

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi postępowanie w sprawie nakłaniania  pokrzywdzonej  do  zmiany zeznań.

Trzy osoby w tej sprawie  usłyszały zarzuty.  

Jedna z prokuratur rejonowych w okręgu gdańskim  prowadzi postępowanie  dotyczące doprowadzenia  pokrzywdzonej groźbami do obcowania  płciowego  oraz znęcania  się nad  nią. Jako sprawcę czynów  kobieta  wskazała swojego pracodawcę.   

W związku z charakterem czynów pokrzywdzona mała zostać przesłuchana przed Sądem.  Przed wyznaczonym  terminem przesłuchania skontaktował  się z nią  radca  prawny jej pracodawcy.  W zamian za założenie przez  kobietę  zeznań o treści pozwalającej uniknąć pracodawcy odpowiedzialności karnej,  zaproponował  jej  kwotę  200 tysięcy złotych.  

W grudnia 2017 roku kobieta  spotkała się z trzema  osobami. W  trakcie spotkania  przekazano jej 20 tysięcy złotych.  Została pouczona o  treści zeznań, jakie ma złożyć przed Sądem. Podyktowano jej  również pismo do prokuratury rejonowej  zawierającej prośbę o umorzenie postępowania. Celem  podejmowanych wobec  kobiety działań było udaremnienie prowadzonego postępowania karnego. Zamierzonego celu nie osiągnięto, bowiem kobieta powiadomiła prokuraturę. 

Ustalono, że w spotkaniu  uczestniczył pracodawca kobiety oraz jego radca prawny i  adwokat. 20 lutego 2018 roku, na polecenie prokuratora zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Pracodawcy prokurator przedstawił zarzut nakłaniania kobiety do złożenia określonej treści zeznań. Natomiast radcy  prawnemu oraz adwokatowi zarzut nakłania kobiety do złożenia określonej treści zeznań oraz usiłowania udaremnienia postępowania karnego poprzez nakłanianie jej do złożenia w prokuraturze podyktowanego pisma.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Dwóch  podejrzanych   odmówiło  złożenia wyjaśnień. 

Prokurator skierował do Sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych.

Sąd nie uwzględniając wniosków, zastosował  środki wolnościowe.

Wobec wszystkich podejrzanych dozór Policji oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzona. Wobec radcy prawnego i adwokata zakazy wykonywania zawodów, a wobec pracodawcy poręczenie majątkowe  w kwocie 100 tysięcy złotych.

Zarzucone podejrzanym przestępstwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.     

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone