Strona główna

2018-03-13 14:02

Na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata Sąd skazała byłego kuratora sądowego Marka L. za przestępstwo niedopełenienia obowiązków oraz poświadczenia nieprawdy. Sąd orzekł  również  zakaz  wykonywania  zawodu kuratora  na okres trzech lat .

Wyrok jest nieprawomocny.  

Akt oskarżenia wobec  Marka L. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała  w grudniu 2012 roku.   

 

W toku postępowania ustalono bowiem,  że Marek L. w sporządzonej przez siebie dokumentacji potwierdził  wykonanie przez skazanego  Marcia P. w całości orzeczonego  wyrokiem  sądu obowiązku  naprawienia szkody wobec około 500 pokrzywdzonych  w kwocie  około 170 500,00  zł.  Z posiadanych przez kuratora, a  przekazanych  przez skazanego dowodów wpłat  wynikało natomiast, że   skazany  z obowiązku wywiązał  się  tylko w niewielkiej części, tj. wobec  pięciu  pokrzywdzonych.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone