Strona główna

2018-04-10 08:13

 Aktem oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie dotyczące handlu ludźmi oraz czerpania korzyści majątkowej z cudzego nierządu.  

Skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku aktem  oskarżenia  objęto łącznie pięć  osób,  jedną kobietę w wieku 36 lat  oraz  4 mężczyzna w wieku od 26 do 40 lat, w tym dwóch obywateli Bułgarii.

 

Oskarżonemu Hristo P.  prokurator zarzucił  popełnienie przestępstw z art. 189 a § 1 k.k., to jest handel ludźmi.

Jak ustalono,  w czerwcu 2013 roku w miejscowości położonej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w  zamian za 5000 złotych przekazał jedną z kobiet innej osobie w celu wykorzystania  jej  w prostytucji.  W grudniu 2014 roku przyjął od innej osoby kobietę wykorzystując jej krytyczne  położenie  i stan bezbronności.  Następnie ułatwiając jej uprawianie nierządu, czerpał korzyść majątkową.  

W toku postępowania ustalono, że troje oskarżonych:  Hristo P., Agnieszka P. oraz Simeon P. w różnych okresach, w latach 2009 -2017, w różnych miejscowościach, w tym na terenie województwa pomorskiego, ułatwiało  uprawianie prostytucji  łącznie 5 kobietom. Oskarżeni Hristo P. i Agnieszka  P. działali wspólnie i w porozumieniu. Zapewniali kobietom miejsce zamieszkania, środek transportu do  wskazanego przez nich  miejsca świadczenia  usługi. Usługi świadczone były  zarówno przy drogach ,jak i w hotelach.  Kobiety przekazywały  oskarżonym  dziennie od 100, 150 do 600 złotych.

Oskarżeni z procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu.Prokurator zarzucił im  popełnienie przestępstw z art.  204 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.  

Dwaj pozostali oskarżeni,  Marcin R. oraz Nikodem J.  czerpali korzyść  majątkową z uprawiania przez kobiety prostytucji. W zamian za możliwość uprawiania prostytucji  oraz  oferowaną im ochronę,  kobiety przekazywały oskarżonym od 300 do 600 złotych tygodniowo. W przekazywaniu pieniędzy  pośredniczyli  Hristo P. i  Agnieszka P.

Oskarżeni z procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Prokurator zarzucił  im popełnienie przestępstw z art. 204 § 2 k.k. w zw z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.  

Oskarżony Hristo P.  przebywa w areszcie.  Wobec pozostałych oskarżonych  stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze.   

Za zarzucone oskarżonym przestępstwa  Sąd może wymierzyć karę nawet do15 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone