Strona główna

2018-04-18 14:52

Opublikowany na stronie internetowej  programu informacyjnego Fakty w dniu 17 kwietnia 2018 roku materiał  prasowym pt.  Burmistrz wynosi ze sklepu gazety z krytycznym artykułem „Gang Olsena” autorstwa Jana Błaszkowskiego, zawiera nieprawdziwą informację. Podano w nim, że postępowanie dotyczące oświadczeń majątkowych burmistrza Sztumu umorzyła prokurator będąca jego siostrzenicą.

W  materiale prasowym, również autorstwa Jana Błaszkowskiego, wyemitowanym w Faktach w dniu 17 kwietnia 2018 roku ta informacja nie została wyartykułowana wprost, nie mniej sposób przekazania informacji  o  umorzeniu  postępowania  mógł  sugerować , że  decyzja  została wydania przez tego prokuratora.   

 

Postępowanie w sprawie złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych przez Burmistrza Gminy Sztum  prowadziła wyznaczona, z pominięciem zasad dotyczących właściwości miejscowej Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa w Gdańsku.

Sprawa była w referacie innego prokuratora, pracującego w innym Dziale, niż prokurator wskazywany w materiale prasowy.

Prokurator prowadzący  zakończył ją  w maju 2017 roku decyzją o umorzeniu wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku  badała akta tej sprawy. Przeprowadzone badanie  wykazało konieczność uzupełnia postępowania i takie polecenie zostało przekazane Prokuratorowi  Rejonowemu  Gdańsk Oliwa w Gdańsku. Wskazany w materiale prokurator nie miał wiedzy, że takie postępowanie toczy się. Po uzyskaniu informacji w lutym 2018 roku, złożył w tym zakresie stosowne oświadczenie swojemu przełożonemu, który wystąpił do Prokuratury Okręgowej z wnioskiem o wyłączenie podległej mu jednostki od dalszego prowadzenia postępowania.  

Postępowanie kontynuowane jest  w  Prokuraturze Rejonowej w Gdyni.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone