Strona główna

2018-04-24 09:21

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku  skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Wiesławowi M., któremu zarzucono popełnienie szeregu przestępstw karnoskarbowych. W wyniku działalności oskarżonego doszło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa w kwocie przekraczającej  17 milionów  złotych, to jest wielkiej wartości.    

Pomorski Urząd  Celno – Skarbowy w Gdyni pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadził  postępowanie  dotyczące podawania nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług oraz deklaracjach  dla podatku akcyzowego.

W toku śledztwa ustalono, że Wiesław M. jako pełnomocnik spółki zajmującej się obrotem paliwami, od stycznia do listopada 2011 roku dokonywał zakupu paliwa w postaci oleju napędowego niewiadomego pochodzenia. Następnie dokonywał jego dalszej odsprzedaży. W celu natomiast  wprowadzenia w błąd organów podatkowych co do rzeczywistego rozmiaru działalności gospodarczej oraz nabywców i odbiorców paliwa, wystawiał  nierzetelne faktury VAT. Faktury wystawiane były  na rzecz firm, które w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej. W składanych deklaracjach wykazywał nieprawdziwe dane dotyczące wysokości podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług,  który spółka winna była opłacić.

W wyniku opisanego procederu straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług,  wyniosły łącznie ponad 17 milionów  złotych.

Wiesław M.  nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów.

Za zarzucane oskarżonemu przestępstwa grozi  kara do 10 lat pozbawienia wonności.
Akt  oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Gdyni

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone