Strona główna

2018-05-11 12:04

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Oliwa w Gdańsku 62 letniemu  mężczyźnie zarzuciła popełnienie pięciu  przestępstw o charakterze seksualnym. Mężczyzna  został zatrzymany w dniu 10 maja 2018 roku na polecenie prokuratora.

Prokurator zarzucił mężczyźnie  popełnienie  pięciu  przestępstw  o charakterze  seksualnym  na szkodę trzech  pokrzywdzonych.  Wykorzystując istniejący stosunek zależności  - pokrzywdzone były  pracownicami kierowanej przez podejrzanego palcówki przedszkolnej, wielokrotnie doprowadził je do poddania się innej czynności seksualnej.  Jest to przestępstwo z art.  199 § 1 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności do lat.

Podejrzanemu zrzucono  również usiłowanie  doprowadzenia pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej, to jest popełnienie czynu z art. 13 § 1 k.k. w z  art.  197 § 2 k.k. ( zagrożonego  karą pozbawienia wolności do lat 3 )    oraz usiłowanie doprowadzenia kolejnej pokrzywdzonej  do obcowania płciowego, to jest popełnienie czynu  z art. 13 §  1 k.k. w zw. z art. 197 § 1 k.k. (zagrożonego  karą  pozbawienia wolności  od lat  2 do 12 ).   

Do zarzuconych podejrzanemu czynów  dochodziło w różnych okresach latach 2013- 2017.  

Podejrzany nie przyznał się do ich  popełnienia.Złożył wyjaśnienia.

Na wniosek prokuratora Sąd tymczasowo aresztował podejrzanego na okres trzech miesięcy.  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone