Strona główna

2018-05-11 15:51

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przejęła  do dalszego prowadzenia sprawę   Prokuratury  Rejonowej w Chojnicach prowadzonej  przeciwko Darii Z.

W sprawie tej podejrzanej przedstawiono sześć zarzutów popełnienia przestępstwa   doprowadzenia  sześciu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem  na łączną kwotę około 2 milionów złotych. 

Do czynów  objętych zarzutami dochodziło  w okresie od kwietnia 2017 roku do kwietnia 2018 roku w Gdyni.

Podejrzana wprowadziła w błąd pokrzywdzonych co do warunków i charakteru zawieranych umów kredytowych.

Podejrzana nie przyznała  się do popełnienia zarzuconych jej przestępstw. Decyzją Sądu Rejonowy w Chojnicach z dnia 6 maja 2018r  podejrzana została   tymczasowo aresztowana  na okres trzech miesięcy.  

 

Sprawa ma charakter rozwojowy. Postępowaniem Prokuratury  Okręgowej w Gdańsku objęto również 22 sprawy z terenu okręgu gdańskiego oraz dwie  sprawy z Krakowa. Obejmują one około 70 wątków dotyczących kredytobiorców – potencjalnych pokrzywdzonych. Osoby te zaciągnęły kredyty na łączną kwotę  około   7 000 000 zł. 

Zebrany w toku tych spraw materiał wskazuje, że w poszczególnych przypadkach   sposób postępowania Darii Z., występującej jako pośrednik kredytowy był podobny.

Osoby, które w tych sprawach złożyły zawiadomienia o przestępstwie, w toku przesłuchań podawały, że zostały wprowadzone w błąd przez Darię Z. Kredyty zaciągnęły w sposób nieświadomy, nie wiedząc co podpisują lub składały podpisy in blanco. Kilka osób zakwestionowało widniejące na umowach lub innych dokumentach podpisy, jako przez nich złożone.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Daria Z. z żadnym bakiem  nie miała podpisanej  umowy pośrednictwa.   

W toku postępowania ustalany będzie  również udziału w procederze  innych osób, w tym pracowników banków.

Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku podejmują  również  działania poza karne w celu uchronienia pokrzywdzonych przed negatywnymi skutkami zawartych umów.  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone