Strona główna

2018-05-17 07:58

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 10.05.2018r. wydano postanowienie o podjęciu z zawieszenia postępowania PO X Ds 239/2012 przeciwko Dariuszowi G. i Łukaszowi N. podejrzanym o dokonanie szeregu oszustw w związku ze sprzedażą w 2012r. za pośrednictwem portalu Allegro sztabek złota i złotych monet tj. o czyny z art. 286 § 1 kk.

Sprawie nadano sygn. PO II Ds 43.2018. Jednocześnie z tą samą datą wydano postanowienie o połączeniu do podjętego postępowania materiałów sprawy sygn. PO II Ds 12.2018 przeciwko Dariuszowi G. podejrzanemu o kolejne przestępstwo z art. 286§1kk.

Z tą sama datą  śledztwo w sparwie  PO II Ds 43.2018 zostało zawieszone z uwagi na niemożność ujęcia podejrzanego Dariusza G.

W przypadku jeżeli osoba pokrzywdzona, jej pełnomocnik lub instytucja państwowa lub samorządowa, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w powyższej sprawie zwróci się w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia o doręczenie jej odpisu postanowienia o zawieszeniu postępowania z dnia 10.05.2018r., zostanie on takiej osobie doręczony. Złożenie wniosku po tym terminie jest bezskuteczne.
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone