Prawa osób pokrzywdzonych

I. Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
(informacja do pobrania)
 
II. Broszury informacyjno-edukacyjne:
Obywatel w postępowaniu karnym,
Obywatel w postępowaniu cywilnym,
Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym

"Publikacja współfinansowana przez UE
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"


Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://gdansk.po.gov.pl/index.php?id=17]