Nieprawomocny wyrok w sprawie składania fałszywych zeznań w postępowaniu karnym dotyczącym zabójstwa Prezydenta Pawła Adamowicza

Na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę w wysokości 250 stawek dziennych po 30 złotych każda Sąd skazał Dariusza S.,  oskarżonego o złożenie nieprawdziwych zeznań i podżeganie innej osoby do złożenia fałszywych zeznań w postępowaniu karnym dotyczącym zabójstwa Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza oraz nielegalne posiadanie broni i amunicji.

Czytaj dalej Nieprawomocny wyrok w sprawie składania fałszywych zeznań w postępowaniu karnym dotyczącym zabójstwa Prezydenta Pawła Adamowicza

Informacja w sprawie usiłowania uprowadzenia oraz uprowadzenia dziecka

Prokuratura dla potrzeb postępowania dotyczącego usiłowania uprowadzenia  oraz uprowadzenia  dziecka otrzymała trzy  orzeczenia, jakie zapadły przed Sądem belgijskim.

Jednym z   nich jest  wyrok z października 2017 roku, który przedłożyła kobieta.

Kolejnym  dokumentem jest umowa zawarta przez rodziców przed Sądem  w maju 2018 roku. Umowa ta  tymczasowo regulowała  miejsce pobytu dziecka.  Strony   ustaliły  czas i  miejsca pobytów   dziecka  u obojga rodziców,  do czasu rozpatrzenia przez Sąd wniosku ojca  o orzeczenie   wspólnego wykonywania  władzy rodzicielskiej.  Umowę podpisali oboje rodzice.

Natomiast wyrokiem z października 2018 roku, po rozpoznaniu wniosku ojca, Sąd orzekł, że władzę rodzicielską wykonują oboje rodzice. Ustalił miejsce pobytu oraz miejsce zameldowania dziecka przy ojcu. Wyrokiem tym jednocześnie Sąd uregulował kwestie związaną z miejscem pobytu oraz kontaktów z obojgiem rodziców. Z treści wyroku wynika, że matka nie była obecna na posiedzeniu, na którym zapadł wyrok.

 

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika  Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Komunikat w sprawie dotyczącej uprowadzenia dziecka

W materiale  dowodowym prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową  w Gdynia sprawy usiłowania uprowadzenia oraz uprowadzenia dziecka znajduje się dokument, z którego wynika, że chłopiec posiada obywatelstwo polskie. Wynika z niego również, że od sierpnia 2010 roku dziecko na stałe zameldowane jest na terenie Polski.

Prokuratura dysponuje  wyrokiem  Sądu w Antwerpii z października  2017 roku. Wyrokiem tym Sąd  powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim wyłącznie matce dziecka.

W związku z informacją, jaka pojawiła się w dniu wczorajszym, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała wniosek do Prokuratury w Antwerpii o wszczęcie postępowania na terytorium Belgii celem niezwłocznego zabezpieczenia dobra dziecka. Jednocześnie, zwróciła się o zweryfikowanie stanu prawnego, celem wyjaśnienia któremu z rodziców przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem.

Grażyna  Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku