Oświadczenie

Do zadań stałych Prokuratury Okręgowej w  Gdańsku pozostaje monitorowanie i analiza działalności  podległych prokuratur w zakresie postępowań sądowych oraz kierowania wniosków o tymczasowe aresztowania.

W związku z sygnalizowanymi rozbieżnościami w orzecznictwie, Prokurator Okręgowy w Gdańsku polecił przeprowadzenie stosownej analizy orzecznictwa w poszczególnych sądach okręgu gdańskiego, celem ustalenia prawidłowości w formułowaniu  przez prokuratorów wniosków o wymiar kary, środków karnych i kompensacyjnych oraz  wniosków  o tymczasowe aresztowanie.

Treść rozesłanej do prokuratorów rejonowych wiadomości sms, aczkolwiek niefortunnie sformułowana, dotyczyła przygotowania danych dotyczących praktyki orzeczniczej.

Prokuratura nie zbiera danych dotyczących sędziów i w tym zakresie treść sms a została niefortunnie sformułowana.

 

Grażyna Wawryniuk

p.f. Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku