Zarzuty w sprawie oszustw popełnianych metodą na Policjanta.

Trzem osobom Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku przedstawiła zarzuty w sprawie oszustw popełnianych metodą „na Policjanta”.

Na polecenie prokuratora 6 września 2018 roku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali trzy osoby, dwóch mężczyzn w wieku 26 i 27 lat oraz kobietę w wieku 19 lat, podejrzanych o udział w przestępstwach  popełnianych  metodą „na Policjanta”.

Mężczyznom prokurator przedstawił łącznie siedem zarzutów dotyczących  usiłowania doprowadzenia oraz doprowadzenia pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w  tym dwa zarzuty dotyczące  mienia  znacznej wartości. Natomiast kobiecie jeden zarzut doprowadzenia pokrzywdzonego do  niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Jak ustalono, jeden z podejrzanych mężczyzn, działając pod nadzorem drugiego, zajmował się werbowaniem osób bezdomnych. Osoby te na swoje dane zakładały konta bankowe oraz rejestrowały karty SIM. Dokumentacja bankowa wraz z kartami płatniczymi wydanymi do rachunków oraz karty SIM były następnie przekazywane innym osobom uczestniczącym w procederze.

Kolejne osoby, przebywające poza granicami kraju dzwoniły do pokrzywdzonych podając się za funkcjonariuszy Policji. Informując o prowadzonej przeciwko hakerom akcji policyjnej, nakłaniali pokrzywdzonych do dokonywania przelewów swoich oszczędności na wskazywane im rachunki bankowe lub  do zmiany przypisanych do rachunków numerów telefonów niezbędnych do autoryzacji transakcji. Pieniądze następnie były wypłacane z bankomatów na terenie Wielkiej Brytanii.

Do zarzuconych podejrzanym czynów dochodziło w okresie od lutego do września 2018 roku.

Pokrzywdzeni stracili pieniądze w kwotach od kilku do kilkuset tysięcy złotych.  Łączna kwota wyniosła prawie 900 tysięcy złotych.

Kobieta oraz jeden z podejrzanych złożyli obszerne wyjaśnienia nie przyznając się do popełnienia zarzuconych im czynów. Drugi z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień.

Na wniosek prokuratora  Sąd tymczasowo aresztował  podejrzanych na okres 3 miesięcy.

Przestępstwo oszustwa zagrożone jest karą od  6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Dopuszczając się przestępstwa w stosunku do mienia znacznej wartości sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.