Wyrok uwzględniający powództwo kobiety, która utraciła mieszkanie w wyniku zawarcia umowy pożyczki.

 

14  grudnia 2018 roku  przed Sądem  Okręgowym w  Gdańsku zapadł wyrok uwzględniający  powództwo kobiety, która utraciła mieszkanie w wyniku zawarcia umowy pożyczki, zabezpieczonej  przeniesieniem  prawa własności do lokalu. 

Umowa, w następstwie której kobieta utraciła mieszkanie, objęta jest toczącym się w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku postępowaniem w sprawie tzw. mafii mieszkaniowej. W jej toku mężczyzna, który zawarł umowę, usłyszał  zarzut popełnienia na szkodę kobiety przestępstwa oszustwa.

W toczącym się równolegle przed Sądem postępowaniu cywilnym  kobietę wspierał   prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, który zgłosił w nim swój udział.

W sierpniu 2011 roku kobieta zawarła notarialną umowę pożyczki z jednoczesnym zabezpieczeniem jej spłaty umową przeniesienia prawa do należącego do niej mieszkania. Udzieliła również pełnomocnictwa do wymeldowania zamieszkujących w  nim osób.

Kobieta została wprowadzona w błąd co do charakteru zawartej umowy, jak i  jej skutków w przypadku  nie spłacenia pożyczki. Mężczyzna, z którym zawarła umowę, wymeldował mieszkańców, do mieszkania wprowadził osoby bezdomne, a wykorzystując chwilową nieobecność  kobiety, wymienił zamki w drzwiach i odmówił  wpuszczenia jej.

W skierowanym do Sądu powództwie kobieta wniosła o zapłatę na jej rzecz określonej kwoty z tytułu czynu niedozwolonego oraz zadośćuczynienia z tytułu nękania, polegającego na sprowadzeniu do  mieszkania  osób bezdomnych.

Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił powództwo i zasądził na rzecz kobiety kwotę  137 266 złotych.  Zasądził  również  kwotę  20 000 złotych  tytułem zadośćuczynienia za nękanie.