Akt oskarżenia w sprawie obrazy uczuć religijnych

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Adamowi D. w sprawie znieważenia przedmiotu czci religijnej w postaci krzyża z wizerunkiem Jezusa Chrystusa i Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, tzw. krucyfiksu.

24 grudnia 2016 roku Adam D. na portalu internetowym „Instagram” umieścił zdjęcie prezentujące dwie rzeźby penisa z przytwierdzonymi wizerunkami  Jezusa Chrystusa. Jeden z tych wizerunków przedstawiał ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, a drugi jego wniebowstąpienie. Zdjęcie opatrzył podpisem w języku angielskim oznaczającym w tłumaczeniu „Czy świętujecie już?”.

19 marca 2017 roku Adam D. na portalu internetowym „Instagram” oraz „Facebook” umieścił swoje zdjęcie z inną  mężczyznę. W reku  trzymał rzeźbę penisa z przytwierdzoną do niego figurą ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.

8 marca 2018 roku na portalu internetowym „Facebook” Adam D. umieścił film, na którym składał życzenia z okazji dnia kobiet śpiewając piosenkę trzymając w ręku   rzeźbę w  kształcie penisa z  przytwierdzonym  wizerunkiem  ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.

W toku postępowania przygotowawczego uzyskano opinię biegłego z zakresu religioznawstwa. Z opinii tej wynika, że wykorzystanie wizerunku Jezusa Chrystusa w połączeniu z fallusem ma znamiona znieważenia przedmiotu czci religijnej. Okazywany przez oskarżonego przedmiot jest profanacją krzyża.

Adamowi D. prokurator zarzucił popełnienie przestępstw trzy zarzuty popełnienia przestępstw z  art. 196 k.k. , to jest znieważenia przedmiotu czci religijnej, czym obraził uczucia religijne ustalonych osób. Przestępstwo to  zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adam D. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odmówił złożenia wyjaśnień.

Akt oskarżenia w tej sprawie skierowano do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku.

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku