Akt oskarżenia w sprawie pozbawienia wolności obywatela Chin

 

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku aktem oskarżenia zakończyła postępowanie w sprawie pozbawienia wolności obywatela Chin. Do zdarzenia doszło 4 września 2018 roku w jednej z gdańskich restauracji. 

Świadkiem zdarzenia między innymi był właściciel restauracji, który powiadomił Policję.

Jak ustalono, do pokrzywdzonego podeszła znana mu kobieta, żądając zwrotu pieniędzy. Wywiązała się pomiędzy nimi kłótnia. Do kobiety dołączyło dwóch mężczyzn. Jeden z nich podawał się za funkcjonariusza Policji. Pokrzywdzony został przemocą wyprowadzony z restauracji i  siłą  umieszczony w samochodzie. Uniemożliwiono mu opuszczenie pojazdu. Sprawcy udali się w okolice Stoczni. Na miejscu pokrzywdzony był  bity,  szarpany i duszony. Zabrano  mu  portfel, telefon komórkowy oraz dokumenty. Następnie został wypchnięty z samochodu, a sprawcy  odjechali.

Funkcjonariusze Policji po otrzymaniu zgłoszenia  niezwłocznie podjęli czynności. Tego samego dnia zatrzymano 58-letniego mężczyznę, a następnego dnia 63-letnią kobietę .

Pokrzywdzony doznał stłuczenia uogólnionego pod postacią obrzęków, zaczerwienienia, dolegliwości bólowych, otarć naskórka. Obrażenia te  spowodowały naruszenie czynności narządów jego ciała i rozstrój zdrowia na czas nie dłuższy niż siedem dni.

Jak ustalono, sprawcy działali w celu zmuszenia pokrzywdzonego do zwrotu kobiecie pieniędzy w kwocie 20 000 Euro.

Obojgu oskarżonym prokurator postawił zarzut pozbawienia pokrzywdzonego wolności, zmuszania go do określonego zachowania oraz dokonania rozboju na jego szkodę, to jest popełnienia przestępstwa z art. 189 § 1 k.k. w zb. z art. 191 § 2 k.k. w zb. z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zb. z art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.  Nie przyznali się do popełnienia zarzuconego im  przestępstwa.

Przestępstwo  to zagrożone jest karą pozbawienia wolności  od lat 2 do 12.

Na wniosek prokuratora Sąd tymczasowo aresztował sprawców.  

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku.

Trzeci ze sprawców, który podawał się za funkcjonariusza Policji poszukiwany jest listem  gończym.