Nieprawomocny wyrok w sprawie przywłaszczenia powierzonego mienia

Dwie osoby skazane nieprawomocnym wyrokiem za przestępstwa  przywłaszczenia powierzonego  mienia, w tym mienia znacznej wartości, na szkodę firm leasingowych.

Postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Sopocie . Akt oskarżenia  został  skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku  w czerwcu 2017 roku przeciwko prowadzącym działalność w zakresie sprzedaży  samochodów Jackowi G. i Krzysztofowi Sz.

Prokurator obu mężczyznom  zarzucił  popełnienie w okresie od  grudnia  2015 roku do  stycznia 2016 roku wspólnie  w  porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dwóch przestępstw przywłaszczenia na szkodę dwóch firm leasingowych  powierzonego  mienia, w tym mienia znacznej wartości.

Krzysztof Sz. sprzedał  Jackowi G. łącznie dziewiętnaście samochodów marki VW Passat po cenie niższej,  niż cena ich zakupu. Pojazdy te były przedmiotem umów leasingowych. Na dzień ich nabycia przez Jacka G. umowy były wypowiedziane, a prawo własności pojazdów przeszło na rzecz firm leasingowych.

Jacek G. nabył je na podstawie wystawionych faktur z odroczonym termin płatności. Nie dokonując płatności, przed upływem terminu, zbył  je  na rzecz  innego podmiotu, za kwoty jeszcze niższe niż wskazane w fakturze ich nabycia.

Łączna kwota szkody poniesionej przez pokrzywdzone firmy przekroczyła  1 miliony 300   tysięcy złotych.

Drugiemu oskarżonemu zarzucono dodatkowo popełnienie dwóch kolejnych  czynów dotyczących przywłaszczenia na szkodę  firmy leasingowej dwóch samochodów.

Obaj oskarżenia nie przyznali się do popełnienia  zarzuconych  im przestępstw.

Wyrokiem z 26 marca 2019 roku Sąd uznał obu oskarżonych za winnych popełnienia zarzuconych im przestępstw.  Wymierzył  im łączne  kary  grzywny,  w  tym  Jackowi  G. w  wymiarze  300  stawek po  40 zł każda, a  drugiemu  oskarżonemu  w wymiarze 400 stawek po 30 zł.  Nadto wymierzył  kary  1 roku  pozbawienia  wolności     z warunkowym zawieszenia ich wykonania na okres próby 3 lat.  Orzekł  również obowiązek  naprawienia w całości wyrządzonej  szkody.

Prokurator zapowiedział apelację.

Grażyna Wawryniuk
pf rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku