Zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem substancji psychotropowej oraz posiadania takich substancji

13 czerwca 2019 roku  na terenie Gdańska  zatrzymano  do kontroli drogowej  kierującego,  którym  okazał się  funkcjonariusz Policji. W tym czasie przebywał na urlopie .

Przeprowadzone testerem badanie kierującego wykazało, że znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej , co potwierdziło badanie próbek  krwi  i moczu.  Prowadząc  samochód znajdował się  pod wpływem amfetaminy.  W  jego pojeździe ujawniono amfetaminę  w  ilości  odpowiadającej 14  porcjom  handlowym.  

Ustalono, że amfetaminę  nabył  od  mieszkańca Elbląga.  Osoba  ta  została  zatrzymana.  W miejscu zamieszkania mężczyzny  ujawniono  amfetaminę w ilości odpowiadającej  386 porcjom handlowym oraz  marihuanę  w ilości odpowiadającej 24  porcjom  handlowym.

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Gdańsk –Śródmieście w Gdańsku.

14 czerwca 2019 roku prokurator przedstawił funkcjonariuszowi dwa zarzuty:

– prowadzenia pojazdu  pod wpływem substancji psychotropowej, to jest  popełnienie czynu z art. 178 a § 1 k.k., zagrożonego  karą grzywny,  ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,

–  posiadania wbrew przepisom ustawy  substancji psychotropowej,  to  jest popełnienie czynu  z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego  przyznał się do popełnienia zarzuconych czynów i złożył wyjaśnienia. Wobec podejrzanego prokurator zastosował  środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Drugiemu mężczyźnie prokurator zarzucił:

– posiadanie wbrew przepisom ustawy znacznej ilości substancji psychotropowych i środków  odurzających, to jest  popełnienie czynu z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zagrożonego karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat,

– udzielenie  ww.  funkcjonariuszowi  substancji  psychotropowych, to jest popełnienie  czynu z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,  zagrożonego  karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconych czynów i złożył  wyjaśnienia.  Na wniosek prokuratora Sąd tymczasowo aresztował mężczyznę  na okres trzech miesięcy

Grażyna Wawryniuk

pf  Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku