Informacja w sprawie opinii sądowo-psychiatrycznej

Do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca podejrzanego Stefana W. Opinię poprzedziła  obserwacja  podejrzanego.

Aktualnie, zgodnie z  przepisami,  prokurator analizuje  treść opinii  pod kątem jej kompletności oraz  jasności.

Już wstępna analiza  opinii wskazuje, że  będzie zachodziła potrzeba  jej  uzupełnienia. Według prokuratora biegli bowiem  nie odnieśli się  do wszystkich kwestii, mających znaczenie dla oceny poczytalności podejrzanego w chwili popełnienia zarzuconego  mu czynu.

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku