Zarzuty przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Policji

Dwóm funkcjonariuszom  Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku  prokurator przedstawił  zarzuty dotyczące przekroczenia   uprawnień, a także  niedopełnienia obowiązków  służbowych  wynikających z Zarządzenia  Komendanta Głównego Policji   w sprawie  form  i metod  wykonywania zadań przez policjantów   pełniących  służbę patrolową oraz koordynacji  działań  o charakterze prewencyjnym.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Obaj  funkcjonariusze zostali  zatrzymani 31 października 2019 roku  w późnych godzinach wieczornych.

Decyzja  o zatrzymaniu została  podjęta przez gdańskie Biuro Spraw Wewnętrznych  po analizie  przekazanych anonimowo  do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku informacji, w tym filmików przedstawiających sposób zachowania funkcjonariuszy w trakcie wykonywania   przez nich czynności służbowych.

Filmiki te zostały nagrane  przez tych funkcjonariuszy, jak również wykorzystane  w celach prywatnych poprzez ich udostępnienie innej osobie.

Wobec osób, w stosunku do których podejmowali  czynności  kierowali słowa poniżające, znieważające, czy też  zawierające groźby  zastosowania  przemocy fizycznej.

Wobec jednej z osób, grożąc  przemocą, zmuszali ją do określonego  zachowania. Wobec innej stosowali przemoc  celem  uzyskania od niej określonych informacji.

W trakcie interwencji  dotyczącej  mężczyzny znajdującego  się w  stanie  nietrzeźwości,   zachęcali go do  niezwłocznego wypicia około  pół litra alkoholu.    Narazili go w ten sposób   na bezpośrednie niebezpieczeństwo  utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Wobec  innej osoby  znajdującej  się  w stanie  nietrzeźwości i nie mogącej  utrzymać równowagi ,jak również  wobec  osoby  przez nich przewożonej,  nie podjęli działań  w  celu  zapobiegnięciu zachowaniu mogącemu stanowić  zagrożenie  dla  ich bezpieczeństwa.

Ustalono również, że w związku z jedną z interwencji wprowadzili w błąd  dyżurnego  KPM w Gdańsku  oraz poświadczyli nieprawdę  w  dokumentacji  służbowej   co do czasu  interwencji , jej przebiegu   i sposobu zakończenia.

Łącznie podejrzanym  prokurator  zarzucił  popełnienie 10  czynów, których dopuścili  się  wspólne i w porozumieniu.

Zarzucone  podejrzanym czyny zagrożone są karami do 3 bądź do 5 lat  pozbawienia wolności. Najsurowsza kara grozi za czyn przekroczenia uprawnień  poprzez stosowanie przemocy  w celu  uzyskania  określonych informacji , to jest  od 1 do 10 lat pozbawienia  wolności.

Podejrzani  nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów.

Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do Sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie  podejrzanych.

 

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku