Sąd rozpoznał wniosek prokuratora o tymczasowe aresztowanie podejrzanego

W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy Gdańsk –Południe w Gdańsku rozpoznał  wniosek  prokuratora o tymczasowe  aresztowanie podejrzanego   o popełnienie  czynu  płatnej protekcji .

Mężczyzna  został zatrzymany  przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 5 listopada 2019 roku, po przyjęciu kwoty 50 000 złotych.

Sąd  tymczasowo aresztował  podejrzanego  z tym ustaleniem, że środek ten  ulegnie zmianie po  wpłaceniu, w terminie określonym,  kwoty 100 000 złotych tytułem poręczenia majątkowego.

Prokurator po ogłoszeniu decyzji przez Sąd,   sprzeciwił  się zmianie  tymczasowego aresztowania na poręczenie  majątkowe.

Instytucja sprzeciwu  jest  nową  instytucją w  kodeksie postępowania karnego,  wprowadzoną zmianami , które  weszły   w życie  5 października 2019 roku.

Po złożeniu sprzeciwu, postanowienie Sądu o zmianie  tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe  staje się wykonalne dopiero z dniem uprawomocnienia.

Prokuratura złoży zażalenie na decyzję  Sądu.

 

Grażyna  Wawryniuk
pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku