Akt oskarżenia za czyny o charakterze seksualnym

Aktem oskarżenia Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku zakończyła postępowanie przeciwko 68 letniemu mężczyźnie o przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich poniżej 15 lat.

Do czynów tych dochodziło na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Gdańsku, w pojazdach komunikacji publicznej.

Ostatnie zdarzenie miało miejsce w czerwcu 2018 roku w tramwaju. Będąca świadkiem zdarzenia pasażerka niezwłocznie zawiadomiła Policję.   Mężczyzna został rozpoznany.

19 listopada 2018 roku funkcjonariusze Policji zatrzymali 68 letniego mężczyznę.

Zgłosiły się również inne osoby pokrzywdzone.

Prokurator zarzucił mężczyźnie popełnienie łącznie dziesięciu przestępstw o charakterze seksualnym, to jest dopuszczenie się wobec małoletnich pokrzywdzonych poniżej 15 lat innych czynności seksualnych. Do czynów tych dochodziło w okresie pomiędzy 2002,  a 2018 rokiem.

Mężczyzna nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył zeznaniom pokrzywdzonych i wskazał, że nie pamięta takich sytuacji.

Na wniosek prokuratora został  tymczasowo aresztowany przez Sąd.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku.

Zarzucone oskarżonemu przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku