Uwzględnienie zażalenia prokuratora na decyzję Sądu

W sprawie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku  dotyczącej  płatnej protekcji,   20 listopada 2019 roku  Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił zażalenie prokuratora i uchylił decyzję Sądu o zmianie  tymczasowego  aresztowania  na poręczenie  majątkowe.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku 8 listopada 2019 roku na wniosek prokuratora tymczasowo  aresztował  podejrzanego o czyn płatnej protekcji. Przy czym ustalił, że ulegnie ono zmianie po wpłaceniu, w terminie określonym, kwoty 100 000 złotych tytułem poręczenia majątkowego.

Prokurator bezpośrednio  po ogłoszeniu  decyzji sprzeciwił się zmianie tymczasowego aresztowania  na poręczenie  majątkowe,   a następnie zaskarżył w tym zakresie decyzję Sądu.

Sad odwoławczy  uwzględnił zażalenie. Podejrzany  pozostaje  w areszcie.

Mężczyzna  został zatrzymany  przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 5 listopada 2019 roku, po przyjęciu kwoty 50 000 złotych. Prokurator zarzucił mu popełnienie  przestępstwa z art.  230 § 1 kodeksu karnego.

Powołując się na wpływy w Komendzie Głównej Policji podjął się  załatwienia  sprawy  na rzecz  Lokatorskiej  Własnościowej Spółdzielni  Mieszkaniowej   Morena w związku z prowadzonymi z jej  zawiadomień w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – Oliwa w Gdańsku postępowaniami przygotowawczymi, w zamian  za korzyść majątkową. Była  to kwota  100  000 złotych, z której  część  –  50  000 złotych przyjął  5 listopada 2019 roku.

Grażyna  Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej  w Gdańsku