Postępowanie w sprawie pozyskiwania nielegalnego programu komputerowego

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje postępowanie dotyczące procederu polegającego  na pozyskiwaniu nielegalnego programu komputerowego IM RAT (Imminent Monitor Remote Access Trojan).

Sposób działania programu.

Remote Access Trojan to rodzaj oprogramowania umożliwiającego przestępcom nieograniczony dostęp do komputera ofiary, a po zainstalowaniu na jej komputerze jest w zasadzie nie do wykrycia.

RAT daje cyberprzestępcom całkowicie swobodny  dostęp  do  danych znajdujących  się  na  komputerze, umożliwia wyłączenie oprogramowania  antywirusowego, kradzież haseł do kont bankowych i innych wrażliwych danych,  rozsyłanie złośliwego oprogramowania, a nawet podsłuchiwanie i obserwowanie  użytkownika komputera za pomocą mikrofonu i kamery.

Koszt nabycia  oprogramowania to jedynie 25 dolarów.

Międzynarodowa współpraca prokuratur i służb policyjnych.

Postępowanie Prokuratury Okręgowej  w  Gdańsku zainicjowały  materiały przekazane  przez organy wymiaru sprawiedliwości Związku Australijskiego. W ramach prowadzonego postępowania dotyczącego rozpowszechniania nielegalnego oprogramowania, Australijska Policja Federalna ustaliła osobę rozprowadzającą  program oraz jej klientów, w tym na terenie Europy. Koordynowane przez Europol i Eurojust działania doprowadziły do międzynarodowej operacji wymierzonej w sprzedawców i użytkowników RAT. Ich głównym celem było wyeliminowanie z obrotu nielegalnego i niebezpiecznego oprogramowania.  

Przeszukania u kilkudziesięciu osób na terenie całego kraju.

Na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, w dniach od 25 do 29 listopada 2019 roku funkcjonariusze Wydziałów do Walki z Cyberprzestępczością Komend Wojewódzkich Policji dokonali przeszukań w 42 miejscach na terenie całego kraju, w tym w mieszkaniach oraz siedzibach firm.

W trakcie przeszukań zabezpieczono ponad 170 elektronicznych nośników danych w postaci m.in. jednostek centralnych komputerów, laptopów, telefonów. Będą one podlegać analizie  biegłych  z zakresu informatyki.

Odpowiedzialność karna za przestępstwa komputerowe.

Przestępstwo polegające na wytwarzaniu, pozyskiwaniu, zbywaniu lub udostępnianiu innym osobom oprogramowania umożliwiającego dostęp do informacji przechowywanych na cudzym komputerze jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.