Akt oskarżenia w sprawie nieuprawnionych wypłat z depozytów sądowych

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła śledztwo w sprawie nieuprawnionych wypłat z depozytów sądowych.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. prokurator skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko byłej Kierownik Sekretariatu Sądu Rejonowego w Działdowie. Prokurator  zarzucił oskrażonej  popełnienie  102  przestępstw  związanych z dokonywaniem nieuprawnionych wypłat z depozytów sądowych.

W toku przeprowadzonego śledztwa, że oskarżona   dokonywała wypłat pieniędzy pochodzących z egzekucji  nieruchomości na rzecz podmiotów niebędących stronami postępowań oraz niesłusznych zwrotów opłat od wpisów sądowych apelacji, pozwów i wniosków dokonano w ramach 30 spraw  prowadzonych w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Działdowie.

Łączna kwota  tego typu  nieuprawnionych wypłat wyniosła ponad  288 000 złotych.

Do wypłat posłużyły postanowienia i zarządzenia opatrzone podpisami sędziów i pracowników sekretariatu. Oryginałów tych dokumentów nie ujawniono w aktach spraw. Ustalono, że zostały one podrobione przez oskarżoną, która  pełniła funkcję Kierownika Sekretariatu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Działdowie oraz  w Wydziale  IX Zamiejscowego  Sądu Rejonowego  w Mławie.

Oskarżona przekazywała podrobione dokumenty do księgowości, gdzie na ich podstawie dokonywano wypłat na wskazane rachunki bankowe. Ustalono, że  rachunki te należały do kobiety. Ujawniono 9 takich rachunków.

Proceder ten trwał od 2012 roku do września 2018 roku.

Prokurator zarzucił oskarżonej  popełnienie łącznie 102 przestępstw z art. 231 § 1 i 2 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. (przekroczenie uprawnień, podrabianie dokumentów, poświadczenie  nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy oraz oszustwa na szkodę Skarbu Państwa).

Oskarżona  nie przyznała się do stawianych zarzutów i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Za zarzucane oskarżonej przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Wobec oskarżonej stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.