Informacja dotycząca śledztwa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w sprawie nieprawidłowości w Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku intensywnie podejmuje czynności w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko w związku z realizacją siedmiu inwestycji,  w których  wystąpiły  opóźnienia.  Gromadzona i  analizowana jest  dokumentacja, jak również  przesłuchiwani  są świadkowie.

W lutym  bieżącego  roku  na terenie spółdzielni  zabezpieczono  szereg dokumentów.  Czynności  w tym zakresie realizowane były przy udziale biegłych z zakresu finansów i rachunkowości, szacowania inwestycji oraz informatyki. Zabezpieczono 366 segregatorów i teczek z zawartością dokumentacji odnoszącej się zarówno do przebiegu samych inwestycji Spółdzielni, jak i ich finansowania. Zabezpieczono, w postaci kopii binarnych (z serwera), zapisy programów finansowych oraz  19 jednostek komputerów.  Łącznie zabezpieczono ponad dwa tysiące dokumentów. Czynności, z uwagi na obszerność zabezpieczanych materiałów, trwały kilka dni.

Biegli w krótkim czasie po czynnościach  przystąpili do  prac badawczych w celu opracowania  opinii.  Najszybciej, do końca września 2020 roku prace swoje  ma zakończyć  biegła z zakresu rachunkowości i finansów. Swoje czynności realizuje również biegły z zakresu budownictwa, w tym poprzez oględziny na miejscu wszystkich objętych postępowaniem inwestycji oraz poprzez badanie związanych z nimi dokumentów.

Do sprawy zgłosiło się 190 osób pokrzywdzonych i świadków. To efekt  komunikatu  Prokuratury Okręgowej w Gdańsku  z grudnia 2019 roku o  zgłaszanie się  osób, które czują się  pokrzywdzone  opóźnieniem w realizacji  inwestycji.  Do  chwili obecnej  przesłuchano  około  100 osób. Głównym zarzutem  podnoszonym przez  świadków jest podejrzenie przeznaczenia środków przez władze Spółdzielni na inne cele bądź inwestycje niż te, na które dokonano wpłaty, przekroczenie terminów realizacji (wydłużenie czasu budowy generuje koszty zarówno po stronie nabywców, jak i naraża na ciągły wzrost kosztów materiałów oraz robocizny).

Uzyskano informacje dotyczące kilkudziesięciu numerów kont bankowych  prowadzonych na rzecz spółdzielni. Sukcesywnie  podejmowane są czynności  mające  na celu pozyskiwane  danych z tych  kont.  W trzech przypadkach postanowienia prokuratora dotyczące zwolnienia z tajemnicy bankowej zostały zaskarżone przez banki.  Prokuratura czeka na  rozpoznanie  tych zażaleń  przez Sąd.

Po  analizie umów  cywilnych zawartych przez nabywców lokali,  Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zauważyła konieczność podjęcia działań pozakarnych na rzecz nabywców, w tym o przystąpieniu do toczących się już postępowań cywilnych.

 

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku