Zarzuty oszustwa na szkodę banków oraz instytucji finansowych

Prokuratura Rejonowa  w  Gdyni  nadzoruje postępowanie  w sprawie   doprowadzenia  banków oraz instytucji finansowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Jak ustalono,  obecnie 27 letnia  kobieta  zatrudniała do prac domowych inne kobiety. Wykorzystując  dokumenty  tych  kobiet , które zabierała bez ich wiedzy i podszywając się pod nie, zawierała  umowy  na prowadzenie rachunków    bankowych  oraz  wydanie  kart kredytowych, jak również zwierała  umowy  pożyczki.   

Kobieta usłyszała zarzuty

Zebrany na obecnym etapie materiał dowodowego dał podstawę do  zarzucenie kobiecie  popełnienia  łącznie 26  przestępstw  doprowadzenia banków  i instytucji finansowych do niekorzystnego rozporządzenia mienie w łącznej kwocie przekraczającej 107 tysięcy złotych z wykorzystaniem  danych 7  osób i podszywaniem  się pod  te osoby oraz  zarzut usiłowania  doprowadzenia banku do niekorzystnego rozporządzenia  mienie w kwocie 34 tysięcy złotych.

Do czynów tych dochodziło w   latach 2017- 2020 roku.

Kobieta  została zatrzymana  26 czerwca 2020 roku. Przesłucha w charakterze podejrzanej przyznała się  do popełnienia  zarzuconych   jej  przestępstw.

Dokonane ustalenia wskazują, że  zakres zarzutów, jakie usłyszała  podejrzana  może  ulec znacznemu rozszerzeniu.

Prokurator podjął decyzję  o skierowaniu  do Sądu  wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanej, której grozi  wysoka  kara. Zarzucone  przestępstwa zagrożone są bowiem  karą pozbawienia wolności  do  lat 8 .  Nadto w  ocenia prokuratora zachodzi realna  obawa matactwa  ze strony  podejrzanej, która podejmuje  działania  mające  na celu  uniknięcia odpowiedzialności. Nie posiada również   stałego  miejsca  zamieszkania , a tym samym  zachodzi  realna obawa  ukrycia  się  podejrzanej   w sytuacji grożącej   jej odpowiedzialności  karnej.

Wniosek ten  nie został  uwzględniony przez Sąd. Prokurator podjął  decyzję  o  skierowaniu zażalenie od  decyzji Sądu.

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku