Areszt dla Grzegorza H. byłego prezesa SM Ujeścisko

W dniu 5 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku rozpoznał wnioski prokuratora o zastosowanie wobec Grzegorza H. i Macieja S. tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec podejrzanego Grzegorza H. Sąd zastosował, zgodnie z wnioskiem prokuratora,   środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Natomiast wobec podejrzanego Macieja S. Sąd nie zastosował  tymczasowego aresztowania. Uzasadniając  swoją decyzję Sąd wskazał, że zachodzi duże prawdopodobieństwo , że podejrzany dopuścił się popełnienia zarzucanych mu  czynów.

Prokuratora rozważa złożenie zażalenia na decyzję Sądu.