Prokurator złożył wniosek o uzasadnienie wyroku Sądu Odwoławczego zapadłego w sprawie p-ko Hansowi G.

W dniu 10 lipca 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku V Wydział Karny Odwoławczy odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie p-ko oskarżonemu Hansowi G. 

Wyrokiem Sądu I-instancji Hans G. został skazany za przestępstwa z art. 216 par. 1 k.k.(znieważenie) oraz z art. 190 par. 1 k.k. (gróźb karalnych) . Według ustaleń Sądu I -instancji  oskarżony  Hans G. miał dopuścić się  czynu polegającego na grożeniu  pokrzywdzonej słowami  „chcę tego, chcę dla mnie to   żaden problem, zabiłbym każdego Polaka” oraz imitował w jej kierunku strzelania z karabinu maszynowego. 

Sąd Odwoławczy, rozpoznając apelację prokuratora i obrońcy oskarżonego,  skorygował wyrok Sądu I-instancji, zgodnie z apelacją prokuratora . Natomiast  uniewinnił oskarżonego w zakresie czynu z art. 190 par.  1 k.k.   Prokurator złożył wniosek o uzasadnienie wyroku i rozważa wywiedzenie kasacji.