Zatrzymania i zarzuty dla byłych i obecnych pracowników banków

Na polecenie prokuratora  29 września 2020 roku funkcjonariusze Policji zatrzymali  12 osób  –  byłych i obecnych pracowników  banków. Czynności realizowane  były w ramach nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku śledztwa dotyczącego doprowadzenia szeregu osób prywatnych oraz banków do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

W sprawie tej na wcześniejszym etapie  zarzuty usłyszała Daria  Z.  Kobieta  występowała  jako pośrednik  kredytowy, przy czym z żadnym bankiem nie miała podpisanej umowy pośrednictwa.

Osoby zainteresowane  uzyskaniem  dla siebie kredytu  konsumpcyjnego lub konsolidacyjnego wchodziły w kontakt z podejrzaną.  W poszczególnych przypadkach sposób jej postępowania był podobny, natomiast różna była sytuacja kredytobiorców.  Podejrzana  wprowadzała w błąd  pokrzywdzonych  co do warunków  i charakteru  zawieranych umów oraz podpisywanych dokument.  Pokrzywdzeni  nie otrzymali, bądź otrzymali  niewielka  cześć pieniędzy.

Kobieta została zatrzymana  w maju 2018 roku. Wówczas też  usłyszała pierwsze zrzuty oraz została tymczasowo aresztowana.

W toku prowadzonego śledztwa podejrzanej zarzucono popełnienie łącznie 73 czynów  doprowadzenia  szeregu osób prywatnych, banków oraz instytucji  pozabankowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.  Zarzuty  dotyczą  kredytów, bądź pożyczek zaciągniętych  przez 109  pokrzywdzonych  na kwotę  rzędu  10 000 000, 00 złotych.  Do czynów  tych dochodziło w latach 2012 – 2018.

Podejrzana  przyznaje  się   ich popełnienia.

Przebywa w areszcie.

Za zarzucone podejrzanej przestępstwa  grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, a w przypadku mienia znacznej wartości od   roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Proceder  nie  byłby możliwy,  gdyby nie udział innych  osób.

Na polecenie prokuratora 29 września 2020 roku funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymania  12 osób – obecnych i byłych pracowników banków.

Wszyscy usłyszeli zarzuty: ułatwiania podejrzanej Darii Z. popełniania przestępstw wyłudzenia kredytów na szkodę osób prywatnych oraz banków , jak również działania na szkodę banków poprzez nadużycie  udzielonych im  uprawnień, bądź  ułatwiania podejrzanej Darii Z. popełniania przestępstw wyłudzenia kredytów.

Za zarzucone podejrzanym przestępstwa  grozi kara  do 8 lat pozbawienia wolności.

Po wykonaniu czynności,  prokurator zastosował wobec  podejrzanych wolnościowe  środki zapobiegawcze: dozory Policji, zawieszenie  w  czynnościach  służbowych, nakazy powstrzymania  się  od działalności  polegającej na  pośredniczeniu  w zawieraniu umów  kredytowych i  pożyczkowych, poręczenia majątkowe.

Postępowanie  jest kontynuowane.

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku