Wyrok skazujący za przestępstwa o charakterze seksualnym.

Na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku skazał 42 letniego mężczyznę za  przestępstwa  o charakterze seksualnym.

Nieprawomocny wyrok w tej sprawie zapadł 14 października 2020 roku.

Mężczyzna był lektorem konwersacji z języka angielskiego w jednej ze szkół podstawowych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Wykorzystując zaufanie wynikające   z relacji lektor – uczeń, dopuścił się czynów o charakterze seksualnym wobec uczennic. Pokrzywdzone nie miały ukończonych 15 lat. Do czynów tych dochodziło w latach 2017 i 2018  podczas lekcji języka angielskiego. Ustalono łącznie 26 pokrzywdzonych, wobec których mężczyzna dopuścił się innych czynności seksualnych. Wobec niektórych                         z nich kilkukrotnie.

Został zatrzymany 13 czerwca 2018 roku. W trakcie przeszukania  jego mieszkania   zabezpieczono nośniki z licznymi plikami  zawierającymi treści pornograficzne.

Akt oskarżenia w tej sprawie  Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim skierowała do Sądu w kwietniu 2019 roku.  Mężczyźnie  zarzucono popełnienie:

–  przestępstw  nadużycia zaufania i dopuszczenia się wobec małoletnich poniżej lat 15 innych czynności seksualnych,

– przestępstw  rozpowszechniania treści pornograficznych  z udziałem małoletnich oraz przestępstw  posiadania treści pornograficznych  z udziałem małoletnich.

Sąd uznał oskarżonego winnym zarzuconych mu przestępstw i  skazał  na karę łączną  5 lat pozbawienia wolności, w tym w związku ze skazaniem za przestępstwa nadużycia zaufania i dopuszczenia  się innych czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15 lat  orzekł  środek zabezpieczający  w postaci obowiązku  poddania się terapii dla sprawców  przestępstw związanych z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Orzekł  również dożywotni zakaz wykonywania wszelkich zawodów i prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wychowywaniem, opieką i edukacją osób małoletnich,  zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi w jakikolwiek sposób i zakaz  zbliżania się do nich na odległość krótszą niż 50 metrów przez okres 10 lat.

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku