Zarzuty dla rodziców 8 tygodniowego dziecka

22 października  2020  roku  w godzinach wieczornych  do szpitala zostało   przywiezione 8 tygodniowe  dziecko   w stanie  ciężkim,   z  urazem głowy.  Według  matki, że dziecko wypadło z nosidełka w domu.

Charakter obrażeń  wzbudził wątpliwości lekarzy, co do okoliczności ich powstania.  Powiadomiono  Policję.

W wyniku  intensywnych  czynności ustalono, że obrażenia chłopca  miały związek z wypadkiem  drogowym, do którego doszło 22 października  2020 roku w Gdańsku. Chłopiec  wypadł z niewłaściwie zabezpieczonego nosidełka  samochodowego,  w którym był przewożony.

Ojciec dziecka  na łuku drogi stracił  panowanie na pojazdem  i uderzył  w bariery energochłonne pod wiaduktem  SKM.  Oboje rodzice  oddalili się  z miejsca wypadku nie  podejmując  działań  w  celu udzielenia dziecku pomocy medycznej.

Oboje rodzice zostali zatrzymani  23 października 2020 roku.

Okazało się, że mężczyzna miał prawomocnie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów  mechanicznych .

Prokurator zarzucił   mężczyźnie :

– nieumyślne  spowodowanie wypadku,  w następstwie którego chłopiec doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu   w postaci  choroby realnie zagrażającej życiu , to jest popełnienie  czynu  z art. 177 § 2 k.k. zagrożonego karą  pozbawienia wolności  do  lat 8 lat

– naruszenie zakazu sądowego, to jest popełnienie czynu  z art. 244 k.k. zagrożonego  karą pozbawienia wolności do lat 5.

Natomiast  obojgu rodzicom  zarzucił :

–  narażenie dziecka, wbrew ciążącemu  obowiązkowi na bezpośrednie  niebezpieczeństwo  utraty życia  albo  ciężkiego  uszczerbku na  zdrowiu   poprzez niewłaściwe zabezpieczenie   nosidełka   samochodowego, w  który dziecko było przewożone, to jest popełnienie  czynu  z art. 160 § 1 i 2 k.k. zagrożonego   karą pozbawienia wolności do  lat  5

–  nie udzielenie, po wypadku pomocy  małoletniemu znajdującemu się  w położeniu  grożącym  bezpośrednim   niebezpieczeństwem   utraty  życia  albo  ciężkiego   uszczerbku   na zdrowiu, to jest popełnienie czynu art. 162 § 1 k.k. zagrożonego   karą pozbawienia wolności do 3  lat.

Podejrzani  przyznali się do popełnienia zarzuconych   im czynów.

Prokurator  zastosował  wobec  obojga  wolnościowy  środek  zapobiegawczy  w postaci  dozoru  Policji.

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Gdańsk –Wrzeszcz w Gdańsku

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku