Uprawomocnienie się wyroku w sprawie podpalenia budynku mieszkalnego w Tczewie

W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny  w Gdańsku rozpoznał apelacje prokuratora oraz obrońcy od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  w sprawie pożaru, do jakiego doszło w dniu 23 maja 2018 roku w Tczewie, w budynku mieszkalnym przy ul. Podgórnej. Pożar był wynikiem podpalenia, a jego sprawcą  okazał się 53 letni Mirosław Sz., mieszkaniec Tczewa.

Zdarzenie miało miejsce w nocy 23 maja 2018 roku.  Mirosław Sz. używając łatwopalnej substancji podpalił drzwi wejściowe do klatki schodowej. Było to jedyne wejście do budynku. Z tego miejsca ogień w bardzo krótkim czasie rozprzestrzenił się na wyższe piętra, powodując zadymienie całego budynku.

W oparciu o  całość zebranego w tej sprawie  materiału dowodowego  uznano, że Mirosław Sz. podpalając drzwi, działając z  zamiarem  ewentualnym   pozbawienia życia mieszkańców kamienicy, usiłował dokonać zabójstwa mężczyzny mieszkającego na drugim piętrze budynku, a jego motywacja zasługiwała na szczególne potępienie. Kierował się bowiem chęcią kontynuowania znajomości z żoną wyżej wskazanego mężczyzny.

Następstwem tego działania była śmierć dwóch osób. Na miejscu, w wyniku  ostrego zatrucia  tlenkiem węgla zmarł 79 letni mężczyzna oraz w szpitalu, w wyniku  oparzeń  dróg oddechowych  i zatrucia  tlenkiem  węgla 2 letnia dziewczynka. Osiem osób  doznało obrażeń  ciała na czas powyżej lub poniżej siedmiu dni, przy czym były one narażone  na bezpośrednie  niebezpieczeństwo utraty  życia.

Skierowanym  w kwietniu  2018 roku  aktem oskarżenia  prokurator zarzucił   mężczyźnie   popełnienie przestępstw:

– usiłowania zabójstwa zakwalifikowanego  z art.  13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 2 pkt 3  k.k. w zb. z art., 148 § 3 k.k. w zb. z art. 157 § 1 i 2 k.k. w zb. z art. 163 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

-uporczywego  nękania  kobiety, zakwalifikowanego z art.  190 a § 1 k.k. w zb. z art. 190 § 1 k.k. w zb. z art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

– zniszczenia mienia  należącego  do  męża kobiety, zakwalifikowanego z art.  288 § 1 k.k.

Wyrok w tej sprawie zapadł w marcu 2020 roku.

Sądu Okręgowego w Gdańsku dokonał modyfikacji  zarzuconego oskarżonemu przestępstwa. Eliminując  czyn usiłowania zabójstwa  z motywacji zasługującej na szczególe potępienie  (art. 13  1 k.k. w zw. z art.  148 § 2 pkt 3 k.k. )   uznał  oskarżonego   winnym  popełnienia przestępstwa  umyślnego  sprowadzenia  zdarzenia w postaci pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkiej wartości  poprzez podpalenie drzwi  wejściowych do  budynku, stanowiących jedyne wyjście ewakuacyjne, skutkiem którego dwie osoby poniosły śmierć, a osiem doznało obrażeń ciała, który to skutek przewidywał i  godził się na niego. Uznał go winnym również przestępstwa  zniszczenia  mienia.

Za przestępstwa te wymierzył karę łączną 25 lat pozbawienia wolności  jednocześnie orzekając, że skazany  będzie  mógł starać  się  o  warunkowe przedtermionowe zwolnienie z odbycia reszty kary najwcześniej po odbyciu 20  lat  kary.

Uniewinnił   oskarżonego od czynu nękania kobiety.

Prokurator  skierował  apelację  od wyroku w części  dotyczącej  orzeczonej  kary,  uznając  ją za rażąco niewspółmierną i wniósł o wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku nie uwzględnił wniesionych apelacji  i utrzymał  wyrok pierwszej instancji w mocy.

 

Grażyna  Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku