Uwzględnienie wniosku Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował na okres 3 miesięcy  obywatela Ukrainy podejrzanego  o  pozbawienie  wolności  pokrzywdzonej  ze  szczególnym udręczeniem.

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okr ęgowej w Gdańsku