Zawiadomienia pokrzywdzonych

Zawiadomienia pokrzywdzonych w trybie art. 131 par. 2 k.p.k. :

    1. Prokuratura Rejonowa w Gdyni w sprawie PR IV CW Ds. 1004/2017 przeciwko Kamilowi Grzesiak, oskarżonemu o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k. i inne.
    2. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w sprawie PO I Ds. 48.2020 o popełnienie przestępstwa z art.267 § 1 kk dotyczącego uzyskania bez uprawnień informacji w postaci bazy danych klientów firmy Fortum Marketing and Sales S.A..
    3. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku pod sygnaturą akt PO I Ds. 48.2020 nadzoruje wszczęte w dniu 5 maja 2020 roku dochodzenie w sprawie uzyskania bez uprawnień w okresie od 15 kwietnia 2020 roku do 16 kwietnia 2020 roku w nieustalonym miejscu za pośrednictwem sieci Internet poprzez niezabezpieczony port serwera informacji dla niego nieprzeznaczonej w postaci bazy danych klientów firmy Fortum Marketing and Sales S.A. to jest o czyn z art. 267§1 k.k..
    4. W związku z treścią Państwa pisma skierowanego w sprawie sygn. PO II Ds. 81.2019 nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, uprzejmie informuję, iż postępowanie to toczy się w sprawie:zaistniałego w okresie od 2016 r. do 28.11.2018 r. w Gdańsku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku, w wyniku nadużycia udzielonych uprawnień przez członków Zarządu Spółdzielni, poprzez zawieranie umów o wybudowanie lokali mieszkaniowych z osobami nieuprawnionymi oraz wykorzystanie środków finansowych uzyskanych w wyniku zawierania umów o wybudowanie lokalu na kontynuowanie wcześniej rozpoczętych inwestycji budowlanych, tj. o czyn z art. 296 § 1 a k.k.
    5. Sekretariat Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zawiadamia pokrzywdzonych, iż prowadzone dotychczas przez jednostki prokuratury w całym kraju postępowania dotyczące oszustwa na ich szkodę polegającego na nadesłaniu podrobionej decyzji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej i wyłudzeniu w ten sposób wskazanej w podrobionej decyzji kwoty, zostały połączone do postępowania PO II Ds. 28.2020 prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku Wydział II do spraw Przestępczości Gospodarczej. W związku z powyższym ewentualnie wszelkie pisma i wniosku należy kierować do Prokuratury Okręgowej w Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk, tel./fax 58 32-12-095, 32-12-084, e-mail: prokuratura@gdansk.po.gov.pl powołując się na sygnaturę sprawy PO II Ds. 28.2020