KONTA BANKOWE

Numer konta bankowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz podległych Prokuratur Rejonowych dla dochodów budżetowych
(m.in. opłat za kserokopie, odszkodowania, kary/grzywny) :

46 1010 1140 0066 8222 3100 0000

Sposób opisu przelewu:
– sygnatura sprawy,
– tytuł wpłaty,
– nazwa prokuratury,
– dane osoby/podmiotu wpłacającego.
———————————————————————————————–

Numery kont bankowych Prokuratury Okręgowej dla sum depozytowych:

w PLN    71 1140 1065 0000 5999 0400 1001

w EUR   44 1140 1065 0000 5999 0400 1002

w USD   17 1140 1065 0000 5999 0400 1003

w GBP   33 1140 1065 0000 5999 0400 1006

Sposób opisu przelewu:
– sygnatura sprawy,
– nazwa środka zapobiegawczego (tzn. poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe),
– imię i nazwisko osoby, której dotyczy środek zapobiegawczy,
– nazwa prokuratury, której dotyczy środek zapobiegawczy.