Oświadczenie

W związku z artykułem  prasowym zamieszczonym  na portalu wyborcza.pl Trójmiasto, dnia 6 czerwca 2019 roku,  autorstwa Pawła Wojciechowskiego , pt. „ Nieoficjalnie : Zabójca Pawła Adamowicza  nie trafi do więzienia. Zostanie uznany za niepoczytalnego.„  prokuratura oświadcza, że nie są znane  zaprezentowane w artykule wnioski biegłych, dotyczące oceny  poczytalności   podejrzanego Stefana W.

Obecnie  biegli analizują  wyniki  przeprowadzonych w toku obserwacji sądowo- psychiatrycznej badań podejrzanego  i na jej podstawie dokonają oceny jego poczytalności. Ocena ta zostanie przedstawiona w pisemnej  opinii.

Do czasu opracowania opinii i przekazania jej prokuraturze brak jest podstaw do sugerowania w jakiekolwiek formie, jaka będzie ocena stanu poczytalności podejrzanego w chwili zarzuconego mu przestępstwa.

Prosimy przedstawicieli mediów o nie powielanie zaprezentowanej  w artykule informacji   dotyczącej   oceny poczytalności podejrzanego.

Grażyna  Wawryniuk

pf rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

5 osób z zarzutami wyłudzenia nienależnych refundacji z NFZ

Prokuratura Rejonowa w Gdyni nadzoruje śledztwo w sprawie wyłudzenia nienależnej refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia za leki zawierające substancje odurzające i psychotropowe.

Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z wynikiem kontroli recept wystawianych przez lekarza zatrudnionego w Szpitalu Miejskim w Gdyni,  wskazującym na wyłudzenie nienależnych świadczeń w kwocie co najmniej 568 000 złotych. Czytaj dalej 5 osób z zarzutami wyłudzenia nienależnych refundacji z NFZ